Doziranje peleta – Bez problema zastoja i gašenja vatre

Kotao na pelet

Dužina transporta  peleta je 30-40 cm Kotao  ,,Pelet Metalac,,  radi sa jednim od najkvalitetnijih – duplim moto reduktorom  za transport peleta iz rezervoara do gorionika. Dužina transporta je svega  30-40 cm u zavisnosti  od snage kotla. Zbog veoma kratkog transportnog puta ne dolazi do mrvljenja peleta, tj. pretvaranja čitavog peleta u piljevinu i zastoja rada gorionika ili gašenja vatre u gorioniku. Pelet koliko god bio čist i kvalitetan, kruni se…

Read More