KOTLOVI NA PELET – PELET METALAC – IMAJU NISKU CENU.

Naši Četvoropromajni  kotlovi na pelet mogu nesmetano da sagorevaju bilo kakav drveni pelet, i pelet dosta slabijeg kvaliteta.

Kotlovi na pelet mogu da sagorevaju agro pelet napravljen od mešavine   biljnih ostataka.

– Naš kotao na pelet može da sagoreva koščice od voća

– Kotao na pelet nije zahtevan za održavanje.

– Kotao na pelet nema zahtevnu i komplikovanu elektroniku koja može da radi   samo na idealnim naponima struje i koja je podložna čestim kvarovima.

Kotlovi na pelet imaju visok stepen sigurnosti.

–Četvoropromajni kotao na pelet Ima visok % energestke i toplotne efikasnosti.

– Kotlovi na pelet su univerzalni, mogu da budu prilikom ugradnje i levi i desni.
–Kotlovi na pelet izrađeni su od najkvalitetnijih kotlovskih limova velike

  debljine.

–Kotao na pelet ima rešen problem prilikom sagorevanja peleta sa visokim %

  pepela i silicijuma koji stvaraju šljaku.

Kotlovi na pelet su veoma pouzdani i bezbedni za rad.

–Četvoropromajni  kotlovi na pelet su Veoma su mali potrošači, štede i do 20 % u odnosu na ostale poznate kotlove na pelet .

–Kotao na pelet je univerzalan, jedinstven i veoma lako prepoznatljiv na tržištu.

–Pored svih prednosti i mogućnosti kotlovi na pelet – PELET METALAC – imaju

  i veoma nisku cenu.