NAJBOLJI KOTAO NA PELET je kotao PELET METALAC 

 KOTLOVI PELET METALAC

– Sagorevaju agro pelet, drveni pelet, separirani ugalj, koščice od voća – višnje, marele, trešnje, zrno graška, zrno kukuruza i soje, ljusku od lešnika itd..

 

– Za kotlove Pelet Metalac nije potreban poseban dimnjak, koristi se običan normalni  kućni dimnjak.

 

– Sa kotlovima Pelet Metalac postižete jeftinije grejanje i do 40 % u odnosu na drvo, ugalj i drveni pelet.

 

– Čišćenje kotla na pelet je jednom u 40 dana.

 

– Garancija za kotao na pelet i ostale naše kotlove je 5 godina.

 

– Kotao na pelet je težak preko 400 kg.

 

– Potpuna automatizacija rada kotla na pelet sa najvišim stepenom sigurnosti.

 

– Kompijuter kotla na pelet ima 150 parametara.

 

– Kotlovi na pelet su četvoropromajni sa veoma visokim stepenom iskorišćenosti, čak  do 93%.

 

– Svi kotlovi na pelet imaju mogućnost da rade i ispod pola snage, time postižu duplu  uštedu potrošnje peleta.

 

 

Pored dobijene licence i potvrđivanja kvaliteta kotlova, usavršili smo i prilagodili kotlove našem tržištu i našim uslovima, a zadržali smo sve njihove poznate parametre što ih čine visoko kvalitetnim, sigurnim i praktičnim u funkcionalnosti, takođe vodili smo računa da cena kotlova bude prihvatljiva za naše tržište.

Velika prednost kotlova na pelet PELET METALAC je između ostalog i u tome što pored idealnog, čistog drvenog peleta kojeg inače ili slabo ili nikako nemamo na tržištu, mogu nesmetano da sagorevaju i drveni pelet dosta lošijeg kvaliteta – drveni pelet koji u procesu peletiranja nije imao izvršeno okoravanje i u kome ima veliki % kore i silicijuma.

 

Inače, svi ostali kotlovi na našem tržistu su isključivo namenjeni za sagorevanje takvog čistog idealnog peleta. Kotlovi na pelet PELET METALAC mogu da sagorevaju i separirani ugalj, koščice od voća – višnje, marele, trešnje, zrno graška, zrno kukuruza i soje, ljusku od lešnika itd..
Pored navedenih prednosti, najveća prednost kotla na pelet PELET METALAC je što može i da sagoreva i agro pelet napravljen od mešavine biljnih ostataka.
Napominjemo, da agro pelet ima veoma visoku energetsku vrednost, veću od energetske vrednosti mrkog uglja.odnosno,istu energesku vrednost kao drveni pelet

 

Usavršavanjem tehnologije proizvodnje agro peleta, došlo se do toga da je silicijum i pepeo smanjen na kontrolisanu i nesmetanu količinu, tako da ne pričinjava poteškoće prilikom sagorevanja u našim kotlovima koji jedini mogu da sagorevaju agro pelet.

Energetska vrednost agro peleta je cca 5 % niža u odnosu na drveni pelet kojeg retko imamo na tržištu. Razlika u ceni između drvenog i agro peleta se kreće od oko 40%, pa čak je i do 80%, drveni pelet skuplji u grejnoj sezoni.

Uzevši u obzir tržište peleta u Srbiji, a i u Evropi, malu pošumljenost Srbije, zabranu seče šuma u Evropi, lošu ili nikakvu drvnu industriju, Zakon o zabrani seče šuma, koji se čeka da bude donešen, veoma visoka cena drvenog peleta, skupe i zahtevne tehnologije proizvodnje drvenog peleta i na drugoj strani veoma brzo i nezaustavljivo razvijanje proizvodnje agro peleta od biomase koju imamo u izobilju i jos uvek je besplatno, znatno jeftinijoj i lakšoj proizvodnji peletiranjem u odnosu na cenu peletiranja drvenog peleta, godišnjem obnovljivom izvoru sirovine i energije i jeftinom agro peletu, moramo zaključiti da NAŠI KOTLOVI na agro pelet imaju veoma veliku prednost u odnosu na ostale kotlove na našem tržištu.

Pored navedenih parametara veoma se lako može zaključiti da je grejanje na agro pelet  jeftinije za 40-60% u odnosu na grejanje sa drvenim peletom.

Ako uporedimo cene grejanja na drvo i ugalj, grejanje na agro pelet je jeftinije i do 50% .

Cena grejanja na drveni pelet je možda čak i skuplje, uzevši u obzir cene drveta, uglja i cene drvenih peleta u poslednje 3 godine, ali nikako ne možemo zanemariti komfor koji imamo prilikom grejanja na pelet u odnosu na bilo koje drugo grejanje na čvrsto gorivo, kao ni zaštitu životne sredine koju postižemo prilikom grejanja na pelet.


Slobodno možemo reći da ako uvodite centralno grejanje ili menjate kotao nećete pogrešiti ako se odlučite za kupovinu naših kotlova na pelet – PELET METALAC – sa kojima ćete biti sigurni decenijama u njihovu sigurnost i funkcionalnost, kao i u nabavku peleta koji Vam mi možemo obezbediti.
Pored svih prednosti kotla na pelet – PELET METALAC – mi svakom svom kupcu kotla na pelet obezbeđujemo i nabavku peleta za grejanje sledecih 5 godina.

– PELET METALAC – ima i proizvodnju mašina i opreme za peletiranje agro i drvenih peleta. Prilikom prodaje opreme, fabrika za peletiranje – PELET METALAC – ugovara otkup celokupne godišnje proizvodnje peleta od svojih kupaca opreme za peletiranje.


Pored proizvodnje opreme i fabrika za peletiranje – PELET METALAC – ima i svoju proizvodnju peleta.

Iz gore navedenih izvora kao i sa stalnim lagerom peleta preko 700 t smemo reći da su svi naši kupci kotla na pelet – PELET METALAC – potpuno sigurni i obezbeđeni za nabavku peleta za grejanje.


Iskreno se nadamo da ćete prilikom kupovine kotla na pelet dobro razmisliti da li želite kupiti naš univerzalni kotao – PELET METALAC – koji je veoma siguran, funkcionalan, praktičan i trajan uz sigurnu i obezbeđenu nabavku peleta ili bilo koji drugi sa tržista sa kojim ćete biti veoma nesigurni.

Mi smo sigurni da ćete se odlučiti za kupovinu našeg kotla na pelet – PELET METALAC

 

Svaki kupac kotla na pelet – PELET METALAC – dobija
siguran, praktičan, funkcionalan, trajan i savremen kotao na pelet, kao i
garanciju od 5 godina za kotao na pelet.

Takođe dobijate detaljno upustvo za rukovanje i održavanje kotla na pelet,
stručno savetovanje, edukaciju, obuku, tehničku podršku, kao i realne i tačne informacije sa terena o stanju, ceni i kvalitetu peleta.

 

Obezbeđujemo projekte kotlarnica sa svim parametrima.

Obezbeđujemo kredite za kupovinu naših proizvoda kod poslovnih banaka.
Obezbeđujemo nabavku peleta našim kupcima najmanje 5 godina od kupovine kotla na pelet.

Obezbeđujemo kao mogućnost- nadogradnju kotla za samopunjenje prijemnog koša peleta, trajno za celu sezonu grejanja, radi nezavisno po automatici.
Obezbeđujemo kao mogućnost- samoodpepeljavanje naših kotlova na pelet trajno za celu sezonu grejanja, radi nezavisno po automatici
Obezbeđujemo otkup čistog, suvog i kontrolisanog pepela.