Dužina transporta  peleta je 30-40 cm

Kotao na pelet  ,,Pelet Metalac,,  radi sa jednim od najkvalitetnijih – duplim moto reduktorom  za transport peleta iz rezervoara peleta do gorionika.

Dužina transporta  peleta je svega  30-40 cm u zavisnosti  od snage kotla na pelet.

Zbog veoma kratkog transportnog puta ne dolazi do mrvljenja peleta, tj. pretvaranja čitavog peleta u piljevinu i zastoja rada gorionika ili gašenja vatre u gorioniku.

Pelet, koliko god bio čist i kvalitetan, kruni se i stvara prašinu koja kod nekih kotlova na pelet stvara veliki problem i dolazi do gašenja vatre zbog toga što je transportna dužina peleta često i čitavih 2m. Naš kotao na pelet nema vertikalni transporter koji jako lomi pelet ili rebrasto gibljivo crevo gde se dodatno prolaskom peleta kroz njega pelet kruni i stvara se prašina koja kasnije pravi problem i gde dolazi do čestog zaglavljivanja peleta.  Kod takvih rešenja se veoma često dešava prekid rada kotla zbog prašine koju stvaraju predugački transportni sistemi pogotovo ako je pelet malo duži , većeg prečnika , ako je lošijeg kvaliteta, ili je od prošle godine …

Naši kotlovi na pelet sa dužinom transporta od 30-40 cm i jako velikom debljinom spirale, čak 7-10 mm bez problema transportuje prljav pelet, košticu od voća, zrno kukuruza pa čak i kameni separirani ugalj.

Zbog snažnog duplog moto reduktora koji je Nemačke proizvodnje i koji je redukovan oko 700 puta, sa izuzetno malim brojem obrtaja, dobili smo veoma snažan i moćan reduktor koji ima veoma dugotrajan i pravilan radni vek bez kvarova.

U poređenju sa nekim drugim rešenjima transporta peleta, naši kotlovi su sa dužinom transporta peleta  5-7 puta kraći u odnosu na transportere peleta koji su sa gibljivim crevima i cevima i još povrh svega motorom koji često ima problema, jer se nalazi na vrhu kosog transportera, ponaša se kao usisivač prašine koji dovodi do prestanka rada kotla i nikad niste sigurni kad će da napravi problem.

Naš motor na reduktoru kotla ne zahteva čišćenje, nije preosetljiv zbog pozicije gde se nalazi i kvaliteta izrade , nije podložan prestanku rada i pored svega ima sigurnosni mehanizam koji štiti elektromotor i reduktor od prekomerne sile, ako recimo dođe do upada stranih i tvrdih predmeta u transporter.

Nudimo Vam veoma kvalitetne toplovodne kotlove na pelet sa opsegom rada od 5-100 KW, savremene konstrukcije i dizajna, izrađeni od kvalitetnih materijala i najboljih tehničkih rešenja.

U odnosu na druga rešenja, svi naši kotlovi su nekoliko puta manji potrošači električne energije koja je potrebna za pravilan rad kotla.

Naš kotao na pelet predstavlja ekonomično, pouzdano i kvalitetno rešenje za centralno zagrevanje stambenih  jedinica, porodičnih kuća, lokala i proizvodnih  jedinica…

 

Prednosti kotlova na pelet  ,,Pelet Metalac,, :

– Visoka efikasnost

Konstrukcija kotla je čak sa 4 prolaza ( 4 promaje ) dimnih gasova i veoma velike površine koja služi kao izmenjivač toplote i iz tog razloga smo dobili veoma malu temperaturu izduvnih gasova koja se kreće od 40 c.  Na taj način smo postigli i jako velike zapremine vode u kotlovima što omogućava efikasno sagorevanje peleta i minimalnu radnu temperaturu kotlova, čak 40 c,  čime se postiže velika ušteda u potrošnji peleta.

 

-Kvalitetna izrada i dug radni vek

Vrhunski materijali i kvalitetne komponente, kao i korišćenje veoma kvalitetnih i debelih kotlovskih limova o čemu govore velike težine naših kotlova, velike zapremine vode u našim kotlovima i izlazna kontrola, garant su kvaliteta proizvoda.

 

– Automatski rad

Mogućnost programiranja rada omogućuje zavidan komfor i preciznost u radu uz mogućnost povezivanja sobnog termostata.

 

– Bezbednost

Napredni sistem upravljanja kompijutera, sa velikim tehničkim mogućnostima, veći broj zaštitnih i kontrolnih sondi, sigurnosni i zaštitni elementi na kotlu  osiguravaju  pouzdanost u radu.

 

– Jednostavnost

Lak pristup kompletnom ložištu, svim komorama, kompletnoj dimnjači i smeštaju za pepeo predstavljaju veliku prednost za brzo i jednostavno čišćenje i održavanje kotla