Bezbednost kotla na pelet

Senzori i plc upravljačka jedinica čine kotao na pelet – PELET METALAC – potpuno sigurnim i bezbednim za rad u automatskom režimu sagorevanja peleta.

Kotao na pelet je opremljen sa 4 senzora što ga čini trajnim, sigurnim i veoma pouzdanim.

– Senzor temperature vode  prati temperaturu vode u kotlu, očitavanje temperature se vrši na digitalnom displeju. Na osnovu nje je realizovan program kontrole. Na osnovu očitavanja temperature vršite željenu promenu predhodno zadatih parametara.

– Senzor temperature dovodne cevi, ovaj senzor prati temperaturu dovodne cevi peleta. Na osnovu detektovane temperature realizuje se program alarma, u slučaju rasta temperature preko dozvoljene, počinje presipanje peleta. Svrha ovog postupka je izbacivanje žara iz cevi transportera koja može da bude kao posledica lošeg peleta, odnosno peleta sa veoma visokim % silicijuma, odnosno formiranjem i sadržajem pepela preko 30 %.

Sa našim rešenjem 100% se otklanja problem samozapaljivanja kotla. Senzor reguliše i kontrolu nestanka peleta u dozirnom košu. Ukoliko tokom vremena podešenog na plc upravljačkoj jedinici kotla temperatura ne poraste za 1 c ili ako tokom celog ovog vremena temperatura bude padala, uključice se alarm. Alarm ukazuje na nedostatak peleta u prijemnom košu ili neispravno doziranje peleta u većoj meri.

– Senzor temperature tople vode, ovaj senzor prati temperaturu tople vode. Izvod za toplu vodu je postavljen na samom kotlu na pelet. Može da se veže i za solarne panele kako bi u toku leta imali i toplu vodu preko postojećeg sistema centralnog grejanja. Prilikom grejne sezone koristi toplotu iz kotla na pelet za zagrevanje postojećih sudova za toplu vodu. Na osnovu detektovane vrednosti, realizovan je program uključivanja i isključivanja pumpe za toplu vodu u režimu pune automatizacije.

– Senzorski sigurnosni termostat, ovo je nezavisni bimetalani senzor i štiti instalaciju od pregrevanja, radi nezavisno od regulatora. U slučaju da senzor detektuje temperaturu preko 90 c bezuslovno isključuje ventilator čime se sprečava dalje zagrevanje kotla na pelet, odnosno dolazi do brzog pada temperature u kotlu na pelet. Kada temperatura padne ispod 80-85 c, senzor će dati signal ventilatoru da ponovo krene da radi u automatskom režimu. Plc uređaj nastavlja sa automatskim vođenjem i radom po zadatim parametrima.

 

Univerzalni kotlovi na pelet
Kotlovi na pelet, 5-25kw, 30-90kw

Plc jedinica je opremljena i kontrolom rada kao i ispravnosti senzora.
U slučaju kvara ili mehaničkog oštećenja senzora, plc upravljačka jedinica aktivira odgovarajuću poruku na displeju i obaveštava nas o tome koji je senzor oštećen i dodatno nas zvučnim signalom informiše o oštećenju.

Plc upravljačka jedinica ima još brojne dodatne mere zaštite koje su date u uputstvu za rukovanje kotlom u cilju bezbednog, lakog i sigurnog rada. Takođe ima i informacione podatke stanja kotla sa ciljem lakog rukovanja sa velikim mogućnostima i velikom uštedom energije u odnosu na poznate kotlove na tržištu. Sva stanja alarma su signalizirana zvukom i crvenom diodom sa natpisom ALARM.

Senzori i plc upravljačka jedinica čine kotlove – PELET METALAC – potpuno sigurnim i bezbednim za rad u automatskom režimu sagorevanja peleta.