Bezbednost kotla na pelet

Senzori i plc upravljačka jedinica čine kotao na pelet – PELET METALAC – potpuno sigurnim i bezbednim za rad u automatskom režimu sagorevanja peleta.

Kotao na pelet je opremljen sa 4 senzora što ga čini trajnim, sigurnim i veoma pouzdanim.

– Senzor temperature vode  prati temperaturu vode u kotlu, očitavanje temperature se vrši na digitalnom displeju. Na osnovu nje je realizovan program kontrole. Na osnovu očitavanja temperature vršite željenu promenu predhodno zadatih parametara.

– Senzor temperature dovodne cevi, ovaj senzor prati temperaturu dovodne cevi peleta. Na osnovu detektovane temperature realizuje se program alarma, u slučaju rasta temperature preko dozvoljene, počinje presipanje. Svrha ovog postupka je izbacivanje žara iz cevi transportera koja može da bude kao posledica lošeg peleta, odnosno peleta sa veoma visokim % silicijuma, odnosno formiranjem i sadržajem pepela preko 30 %.

Sa našim rešenjem 100% se otklanja problem samozapaljivanja kotla. Senzor reguliše i kontrolu nestanka mase u dozirnom košu. Ukoliko tokom vremena podešenog na plc upravljačkoj jedinici kotla temperatura ne poraste za 1 c ili ako tokom celog ovog vremena temperatura bude padala, uključice se alarm. Alarm ukazuje na nedostatak u prijemnom košu ili neispravno doziranje u većoj meri.

– Senzor temperature tople vode, ovaj senzor prati temperaturu tople vode. Izvod za toplu vodu je postavljen na samom. Može da se veže i za solarne panele kako bi u toku leta imali i toplu vodu preko postojećeg sistema centralnog grejanja. Prilikom grejne sezone koristi toplotu za zagrevanje postojećih sudova za toplu vodu. Na osnovu detektovane vrednosti, realizovan je program uključivanja i isključivanja pumpe za toplu vodu u režimu pune automatizacije.

– Senzorski sigurnosni termostat, ovo je nezavisni bimetalani senzor i štiti instalaciju od pregrevanja, radi nezavisno od regulatora. U slučaju da senzor detektuje temperaturu preko 90 c bezuslovno isključuje ventilator čime se sprečava dalje zagrevanje kotla, odnosno dolazi do brzog pada temperature u kotlu. Kada temperatura padne ispod 80-85 c, senzor će dati signal ventilatoru da ponovo krene da radi u automatskom režimu. Plc uređaj nastavlja sa automatskim vođenjem i radom po zadatim parametrima.

 

Univerzalni kotlovi na pelet
Kotlovi na pelet, 5-25kw, 30-90kw

Plc jedinica je opremljena i kontrolom rada kao i ispravnosti senzora.
U slučaju kvara ili mehaničkog oštećenja senzora, plc upravljačka jedinica aktivira odgovarajuću poruku na displeju i obaveštava nas o tome koji je senzor oštećen i dodatno nas zvučnim signalom informiše o oštećenju.

Plc upravljačka jedinica ima još brojne dodatne mere zaštite koje su date u uputstvu za rukovanje kotlom u cilju bezbednog, lakog i sigurnog rada. Takođe ima i informacione podatke stanja kotla sa ciljem lakog rukovanja sa velikim mogućnostima i velikom uštedom energije u odnosu na poznate kotlove na tržištu. Sva stanja alarma su signalizirana zvukom i crvenom diodom sa natpisom ALARM.

Senzori i plc upravljačka jedinica čine kotlove – PELET METALAC – potpuno sigurnim i bezbednim za rad u automatskom režimu sagorevanja peleta.