Najbolji kotlovi na pelet   sa 4 prolaza ( 4 promaje ) dimnih gasova sagorevaju agro pelet, drveni pelet separirani ugalj, koštice od voća višnje, trešnje, zrno graška, kukuruz i soju.

Potpuna automatizacija rada kotla na pelet sa naj višim stepenom sigurnosti.

Sagorevanje i upravljanje zadatim parametrima upravlja elektronika i mikrokontroler.

Kotao na pelet ima mogućnost upravljanja putem mobilnog telefona.

Najbolji kotao na pelet, kombinovani kotlovi

Zbog veoma kratkog transportnog puta ne dolazi do mrvljenja peleta, tj. pretvaranja čitavog peleta u piljevinu i zastoja rada gorionika ili gašenja vatre u gorioniku.