Najbolji Četvoropromajni kotlovi na pelet sagorevaju agro pelet, drveni pelet separirani ugalj, koščice od voća višnje, marele, trešnje, zrno graška, kukuruz i soju.

Potpuna automatizacija rada kotla na pelet sa naj višim stepenom sigurnosti.

Mogućnost upravljanje putem mobilnog telefona.